Đệ Nhất Chè

Nơi giao lưu, buôn bán đặc sản vùng miền. Chè khô, măng khô,... đặc sản ATK Định Hóa - Thái Nguyên

de nhat che